-

Informații despre politica de folosire a COOKIE-URILOR găsiți mai jos în pagină.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE SITE-UL www.urbanville.ro
În vigoare începând cu data de 1 mai 2021

În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte:

CINE SUNTEM
CE DATE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
CUM SE FOLOSESC INFORMAȚIILE
DETALII DE CONTACT

CINE SUNTEM
SC Tulcan Investitii Imobiliare SRL
RO 24430692
J02/1592/2008
(denumită în continuare „noi”) este o societate comercială cu sediul în Înfrățirii 136, Chișineu Criș, jud. Arad.
Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.urbanville.ro (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.
Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru. Aceste prevederi nu acoperă şi situaţia concursurilor publicitare.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.
Dacă vreţi să citiţi despre cookie-urile pe care le folosim în website, mergeţi la secţiunea COOKIE-URI, disponibilă mai jos pe această pagină.

CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm următoarele date care vă privesc:
Utilizarea website-ului

Informațiile de pe acest site au caracter pur informativ și nu constituie titlu de garanție asupra acurateții datelor prezentate. Deținătorul își rezervă dreptul de a modifica orice informații pe care le consideră a nu fi acurate. Website-ul colectează în mod automat anumite informații. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificari și identificare), timestamp, cerere/acţiune.
Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul şi aplicaţia în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate pentru o perioadă de 6 luni consecutive de la vizita dvs., după care sunt șterse automat.

Temeiul juridic pentru prelucrare
Prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza interesului nostru legitim de a măsura audienţa website-ului nostru.
De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri .

Datele prelucrate prin Facebook și Google Analytics
Prin Facebook și Google Analytics următoarele date personale (pseudonimizate) vor fi colectate și utilizate în scopurile date:
Identificatori de utilizator / dispozitive pseudonime, utilizate pentru corelarea evenimentelor individuale de date și în scopuri statistice.
Adresă Internet (IP) – folosită pentru estimarea locației geografice exacte și apoi ştearsă. Locația geografică este utilizată în scopuri statistice, precum și personalizarea experiențelor utilizatorilor.
Informații despre vizitarea site-ului, inclusiv adresele URL accesate și caracteristicile conținutului pe care îl vizualizaţi pe site, utilizat în scopuri statistice și pentru personalizarea experienței utilizatorului.
Caracteristicile dispozitivului, cum ar fi marca și modelul, versiunile software și caracteristicile de afișare, utilizate în scopuri statistice și personalizarea experienței utilizatorului.

Destinatarii datelor
Pentru atingerea acestor scopuri de mai sus folosim Google Analytics. Google Analytics va efectua analizele și ne va oferi rezultatele care ne ajută să vă personalizăm experiența de lectură pe site-ul nostru web la nevoile dvs.
Datele dumneavoastră pot fi stocate de către Google Analytics şi în țări din afara Spaţiului Economic European. Nivelul adecvat de protecţie pentru datele care vă privesc este asigurat prin folosirea tehnologiei actualizată continuu.
Pentru atingerea acestor scopuri de mai sus folosim Facebook. Facebook va efectua analizele și ne va oferi rezultatele care ne ajută să vă personalizăm experiența de lectură pe site-ul nostru web la nevoile dvs.
Datele dumneavoastră pot fi stocate de către Facebook şi în țări din afara Spaţiului Economic European. Nivelul adecvat de protecţie pentru datele care vă privesc este asigurat prin folosirea tehnologiei actualizată continuu.

Cât timp se stochează datele dvs.?
Datele colectate utilizând Google Analytics vor fi stocate 6 luni. Datele pe care le colectăm utilizând Facebook vor fi stocate 12 luni. Stocarea acestora se face în mod automat, în afara controlului nostru, pe serverele păților terțe, și nu pe serverele noastre.

Temeiul juridic pentru prelucrare
Prelucrarea datelor dumneavoastră prin Google Analytics și Facebook are loc în baza interesului nostru legitim de a măsura audienţa website-ului nostru.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Scopurile pentru care prelucrăm datele dumnevoastră cu caracter personal, nu sunt acelea de a vă identifica, ci sunt acelea de a vă îmbunătăți experiența în timpul vizitei pe site. Nu suntem în măsură să identificăm vizitatorii în mod real, prin datele colectate automat, ci doar în situația în care dvs. ne furnizați aceste date în mod suplimentar (de exemplu formular de contact prezent pe site, dacă e cazul). Cu toate acestea nu excludem posibilitatea ca terții (Google Analytics, Facebook dar și societate furnizoare a spațiului de găzduire), împreună cu alte date personale, să aibă capacitatea de a vă identifica. În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Vom respecta drepturile dumneavoastră și vom da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.
Dreptul de a vă retrage consimțământul: dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul cookie-urilor, această retragere se poate face foarte simplu din bara specifică, prezentă tot timpul pe ecran, sau din browser.
Dreptul la acces: puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
Dreptul la rectificare: aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta în modalitatea prevăzută la secţiunea 6 de mai jos.
Dreptul la restricționare: puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:
– a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate. Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
– b) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).
Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.
Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
– pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
– pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
– în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
– sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la obiecție: acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.
Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de o lună, perioadă care poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
Exercitarea drepturilor dumneavoastră: pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite mai jos.

Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,
București, România
Tel. +40.318.059.211
Email: anspdcp@dataprotection.ro

CUM SE FOLOSESC INFORMAȚIILE
Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Numai în măsura în care este absolut necesar și doar dacă este aplicabil, se vor procesa și partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale pentru următoarele categorii de terţi:
firme care ar putea să ne ofere servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. În ce priveşte societăţile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiţi aceste informaţii în secţiunea despre Cookies, mai jos.
Alte entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.
De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți:
– în cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;
– persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
– în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care societatea noastră (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unui dintre activele transferate;
– în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
– pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

INFORMAȚII DE CONTACT
Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:
SC Tulcan Investitii Imobiliare SRL
RO 24430692
J02/1592/2008
Adresa: Înfrățirii 136, Chișineu Criș, jud. Arad
contact@urbanville.ro

Politica de folosire a COOKIE-URILOR

Ce sunt cookie-urile şi de ce le folosim?
Cookie-urile sunt fișiere text amplasate pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când ne accesați pagina de internet. Cookie-urile functionale primare sunt setate pe domeniile pe care le vizitați la momentul respectiv. Cookie-urile terţe sunt setate pe alte domenii decât cele ale paginilor de internet pe care le vizitați, cum ar fi cookie-uri setate de serviciile folosite de domeniul vizitat. Informațiile colectate de cookie-uri nu reţin numele, datele completate în formulare sau alte date personale de acest gen, însă conţin un ID unic pentru a deosebi un vizitator faţă de altul, ceea ce face ca acest ID să fie dată cu caracter personal.
Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri.
În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, şi sunt active în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului. Tot în categoria cookie-urilor necesare intră şi cele plasate pentru a-ţi afişa publicitate nepersonalizată.
Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate și totodată ne permit să măsurăm audiența paginilor de internet. Ele au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet. Chiar dacă cookie-urile sunt unice, statisticile de utilizare a website-ului nu sunt legate de persoane individuale.
Pentru a alege să nu mai fiți urmărit de Google Analytics vă rugăm să vizitați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
În al treilea rând, atunci când integrăm în site plug-inuri ale reţelelor de socializare, acestea plasează cookie-uri social media pentru a permite redarea conţinutului (de ex. youtube, soundcloud), pentru a-ţi da posibilitatea să te loghezi folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum şi pentru a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.
Un al patrulea motiv important pentru care am putea folosi cookie-uri este pentru a permite personalizarea publicităţii online. Personalizarea publicităţii este modul în care funcţionează industria online în prezent, şi care permite website-urilor să nu perceapă taxe de la vizitatori, ci să se finanţeze din publicitate. Sau brandurile care îşi fac publicitate sunt interesate să ajungă la categoriile de audienţă relevante pentru produsele şi serviciile lor, ceea ce înseamnă selecţia unor anumite categorii de vizitatori către care să se afişeze reclamele respective. De regulă, prin selecţia acelor categorii brandurile nu prelucrează date personale, însă profilul care se creează despre vizitatori are la bază datele colectate prin intermediul cookie-urilor de profilare publicitară.
Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads
Puteţi opta să nu fiţi profilat de Facebook în scop publicitar, accesând https://www.facebook.com/policies/cookies

Ce cookie-uri folosim?
Cookie-urile plasate atunci când accesaţi pagina noastră sunt următoarele:
a. Cookie-uri strict necesare, funcționale primare
Tip cookie: dinamic, nepersistent, sters dupa 60 minute de la închiderea ferestrei de browser
Scopul cookie-ului: este un cookie de back-end pentru sistem de statistici generat de server care analizează datele despre tipul de browser, sistemul de operare, adresa de IP, durata petrecută pe site, paginile accesate, sursa de origine, rezoluția display-ului și alte detalii tehnice
Durata de viață: sesiune cu persistentă de maximum 120 minute
Domain: www.urbanville.ro
b. Cookie-uri reţele sociale setate de către terțe părți:
Aceste cookie-uri au scopuri de a furniza serviciile rețelelor sociale sau de statistica, dar este posibil și ca acestea să fie utilizate pentru profilare în scop publicitar.
Vă informăm despre următoarelor cookie-uri care ar putea fi prezente, specificând că acestea pot fi modificate direct de operatorii rețelelor sociale, modificări asupra cărora noi nu deținem controlul. Website-ul nostru nu crează aceste cookie-uri în mod direct, ci ele sunt setate de către operatorii serviciilor menționate atunci când vă logați pe dispozitiv cu un cont personal Google, Facebook. Aceste cookie-uri sunt persistente și aveți posibilitatea de a le elimina.
Pentru informații cu privire la scopurile, tipul și metodele de colectare, procesare, utilizare și stocare a datelor cu caracter personal de către platforma rețelei sociale, precum și modalitățile de exercitare a drepturilor acestora, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate adoptată de acea rețeaua socială.
Facebook Cookies Policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Privacy Policy: http://www.google.com/privacy/

Opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile
Opţiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul site-ului nostru – puteţi alege nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie-urilor necesare. Utilizarea acestorsetări pe site-ul nostru poate să nu ducă la ştergerea cookie-urilor deja setate. Puteţi şterge cookie-urile din setările browserului web, aşa cum este descris mai jos; totuși, această opțiune duce la ștergerea cookie-urilor persistente care v-ar putea stoca preferințele și setările personalizate de pagina noastră, ceea ce va conduce la nevoia de a reface selecţia (şi eventual a vă re-autentifica în conturi). Reţineţi şi că browser-ul dumneavoastră vă poate permite să specificați ce pagini de internet au întotdeauna sau nu au niciodată permisiunea de a folosi cookie-uri. Puteți găsi detalii suplimentare privind modul în care puteți șterge cookie-urile sau modul în care puteți gestiona cookie-uri pe diferite browsere accesând link-urile de mai jos:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web și iOS.

IAB a oferit pagina de internet de mai jos pentru a furniza în mod special informații privind problemele de confidențialitate legate de publicitatea pe Internet: http://www.youronlinechoices.com/ro/
Informații cuprinzătoare legate de modul în care organizațiile utilizează cookie-uri sunt disponibile pe: www.allaboutcookies.org